หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำตก เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 1 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
การร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่งท้องถิ่น(กสถ.)เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแทน [ 16 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำตก เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับที่ 4 [ 4 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 155  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำตก เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 24 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำตก เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำตก เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 4 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำตก เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะของเทศบาลตำบลโพนางดำตก [ 4 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำตก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 4 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำตก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำตก เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพนางดำตก [ 4 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำตก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำตก เรื่อง มาตรการกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมความโปร่งใส่และป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโพนางดำตก [ 4 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำตก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ 4 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำตก เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับที่ 5 [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 154  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 161  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 103  
 
  (1)     2   
 
 
เทศบาลตำบลโพนางดำตก
ยินดีรับใช้ประชาชน
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-436-460
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลโพนางดำตก
จำนวนผู้เข้าชม 3,334,900 เริ่มนับ 17 ส.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10