หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือบางเสวย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ ๑๔oo๕ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกจันทน์ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕o เมตร หนา o.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔oo ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ o.๒o เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๒ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ o.๒o เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๘ ตารางเมตร (จำนวน ๒ ช่วง ความยาวรวมทั้งหมด ๑,๑๗๒ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๘ ตารางเมตร) เทศบาลตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [ 21 ก.ย. 2565 ]ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือบางเสวย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 14005 หมู่ที่ 5 บ้านโคกจันทน์ เทศบาลตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างขุดลอกคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 1-2 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จำนวน 5 สาย (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลโพนางดำตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างขุดลอกทางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลงบางเสวยด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำจุดใต้วัดคงคาราม หมู่ที่ 3 บ้านคงคาราม ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]จ้างเวทีมวย,เวทีพิธีการ/เครื่องขยายเสียง,เครื่องปั่นไฟ/ปี่, กลอง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ขับเคลื่อน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลโพนางดำตก ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ส.ค. 2565 ]รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [ 25 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ขับเคลื่อน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลโพนางดำตก ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ขับเคลื่อน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลโพนางดำตก ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [ 22 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-436-460
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลโพนางดำตก
จำนวนผู้เข้าชม 2,783,015 เริ่มนับ 17 ส.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10