หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างขุดลอกพร้อมวางท่อระบายน้ำ (หนองอรพิม-นายเด่น) หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลโพนางดำตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.14-026 บ้านโคกจันทน์ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนางดำตก กว้าง 3 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก [ 26 พ.ย. 2564 ]ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.14-026 บ้านโคกจันทน์ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนางดำตก กว้าง 3 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [ 4 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดสถานที่และจัดหาน้ำดื่มสำหรับพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างจัดทำอาหารเลี้ยงประชาชนและกำลังทหารที่ตั้งแนวกระสอบทรายและเฝ้าระวังแนวกั้นน้ำ(รายละเอียดแนบท้ายร่างขอบเขตของงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]จ้างทำความสะอาดศูนย์พักคอยบริเวณอาคารหอพักผู้ป่วยและห้องน้ำรวมทั้งบริเวณโดยรอบทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันที่ ๔ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ วันๆละ ๔๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ ๑,๗๕๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามร่างขอบเขตงานของงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน 1 ซ้าย ฝั่งขวา หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ ชุด (รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างขุดลอกคลองทิ้งน้ำสายนายศรีแพร หมู่ที่ ๒ บ้านโพนางดำ ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลโพนางดำตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (ขนาดบรรจุถุงละ ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๖๗๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (ขนาดบรรจุถุงละ ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๖๗๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายแก้ว หมู่ที่ ๕ บ้านโคกจันทน์ ตำบลโพนางดำตก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายมาวิน หมู่ที่ ๓ บ้านคงคาราม ตำบลโพนางดำตก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๘ ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านบางเสวย ตำบลโพนางดำตก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านบางเสวย ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๖.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗.๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลโพนางดำตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุดินลูกรัง จำนวน ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน 1 ซ้าย หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนางดำตก หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรและส่วนขยายทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 968.68 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลโพนางดำตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-436-460
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลโพนางดำตก
จำนวนผู้เข้าชม 1,551,091 เริ่มนับ 17 ส.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10